บ้านน็อคดาวน์ อยู่ในระหว่างการสร้าง
บ้านน็อคดาวน์

บ้านน็อคดาวน์ อยู่ในระหว่างการสร้าง

ตัวอย่างบ้านน็อคดาวน์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ภาพถ่ายจากสถานที่จริง)

-ก่อสร้างบ้านน็อคดาวน์ พระราม 2

บ้านน็อคดาวน์-สร้าง1 บ้านน็อคดาวน์-สร้าง1-1 บ้านน็อคดาวน์-สร้าง1-2

 

-ก่อสร้างบ้านน็อคดาวน์ ที่พัทยา

บ้านน็อคดาวน์-สร้าง2 (2) บ้านน็อคดาวน์-สร้าง2-1 บ้านน็อคดาวน์-สร้าง2-2