บ้านสำเร็จรูป

เรื่อง บ้านสำเร็จรูป 

บ้านน็อคดาวน์ ไว้ใจเรา!!

บ้านสำเร็จรูปทุกหลังมีฟรอยด์กันความร้อนใต้หลังคา

สอบถามเพิ่มเติม Tel.

เพราะบ้านน็อคดาวน์ ไม่ใช่แค่บ้าน แต่คือบ้านในฝัน

เราเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า… 

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 1
ชื่อสินค้า V1
ราคา  574,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6×4
ห้องนอนขนาด 4.5×3.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 2×1.5
ระเบียงชั้นล่างขนาด 1.5×4
ห้องใต้หลังคา ขนาด 4.5×4
ระเบียงชั้นบน 1.5×2
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 2
ชื่อสินค้า V2
ราคา  424,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6.5×6
ห้องนอนขนาด 3.45×3
ห้องน้ำขนาด 1.55×1.5
ห้องนั่งเล่น ขนาด 3×2
ระเบียงชุดที่ 1ขนาด3×1.5
ระเบียงชุดที่2 ขนาด 1.5×2
ระเบียงชุดที่3ขนาด 1×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9,000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 3
ชื่อสินค้า V3
ราคา  384,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6×5
ห้องนอนขนาด 3×4.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องนั่งเล่น 2×3
ระเบียงชุดที่ 1ขนาด 3×1
ระเบียงชุดที่2ขนาด 2×1.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 4
ชื่อสินค้า V4
ราคา  364,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  4.5×6.5
ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องพักผ่อนขนาด 3×2
ห้องครัว ขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×2
รายละเอียด ฟรีแอร์9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 5
ชื่อสินค้า V5
ราคา  730,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  9×4.5
ห้องนอน 1ขนาด 3×3
ห้องนอน2ขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2ห้อง
ห้องครัวขนาด 1.5×3
ห้องรับแขกขนาด 1.5×3
ระเบียงชุดที่1ขนาด 3×1.5
ระเบียงชุดที่2ขนาด 3×2
ศาลาขนาด 2.5×2
รายละเอียด ฟรีแอร์9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 6
ชื่อสินค้า N6
ราคา  480,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  5.5×5.5
ห้องนอนขนาด 3.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×2.25
ห้องครัวขนาด 1.5×2.25
ห้องนั่งเล่น ขนาด 2.5×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9,000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 7
ชื่อสินค้า N7
ราคา  550,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6×6
ห้องนอนขนาด 3.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ห้องนั่งเล่น 4×3
ห้องครัวขนาด 1.5×2
ระเบียงขนาด 2×2.5
ศาลาขนาด 2×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 8
ชื่อสินค้า N8
ราคา  474,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6×5.5
ห้องนอนขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องพักผ่อนขนาด 4×3
ห้องครัว ขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 2×2.5
ศาลาขนาด 2×2
รายละเอียด ฟรีแอร์9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 9
ชื่อสินค้า N9
ราคา 690,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด 4.5×9
ห้องนอน 1ขนาด 3.5×3
ห้องนอน2ขนาด 3.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2ห้อง
ห้องครัว+ห้องรับแขกขนาด 3×3
ระเบียงชุดที่1ขนาด 6×1.5
ศาลาขนาด 2.5×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 10
ชื่อสินค้า N10
ราคา  434,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  4.5×7.5
ห้องนอนขนาด 3×3.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัว+รับแขก 3×3.5
ระเบียงขนาด 1×4.5
รายละเอียด ฟรีแอร์9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 11
ชื่อสินค้า N11
ราคา  669,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  8.5×6.5
ห้องนอนขนาด 3×4 จำนวน 2ห้อง
ห้องครัวขนาด 1.5×2.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×2 จำนวน 2ห้อง
ห้องพักผ่อนขนาด  2.5×3.5
ห้องแต่งตัวบนาด 1.6×1.5
ระเบียงชุดที่1ขนาด 1×3
ระเบียงชุดที่2ขนาด 1.5×2.5
ระเบียงชุดที่3ขนาด 1×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU จำนวน2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 12
ชื่อสินค้า N12
ราคา  404,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด 5×5.5
ห้องนอนขนาด 3×3.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องพักผ่อนขนาด 2.5×4
ห้องแต่งตัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 1.5×2.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9,000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 13
ชื่อสินค้า N13
ราคา  404,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6×5.5
ห้องนอนขนาด 3×3.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องผักผ่อนขนาด 2.5×4
ห้องแต่งตัวขนาด 2×1.5
ระเบียงชุดที่1ขนาด 1.5×2.5
ระเบียงชุดที่2ขนาด 1×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 14
ชื่อสินค้า N14
ราคา  484,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  4.5×7
ห้องนอนขนาด 3×5
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ห้องครัวขนาด 1.5×2
ห้องแต่งตัวขนาด 1.5×2
ระเบียงขนาด 1.5×5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 12000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 15
ชื่อสินค้า N15
ราคา  375,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6×4.5
ห้องนอนขนาด 4.5×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องพักผ่อนขนาด  3×1.5
ระเบียงขนาด 2.5×2
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU จำนวน1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่16
ชื่อสินค้า N16
ราคา  475,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  6×3.5
ห้องนอนขนาด 3×3.5
ห้องน้ำ+ห้องนั่งเล่นขนาด 3×3
ระเบียงขนาด 1×3
โรงจอดรถขนาด 2.5×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 17
ชื่อสินค้า N17
ราคา  440,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  7.5×5
ห้องนอนขนาด 3.5×3.5
ห้องนั่งเล่น+ห้องน้ำ+ห้องครัว ขนาด 4×3.5
ระเบียงขนาด 1.5×7
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9,000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 18
ชื่อสินค้า N18
ราคา  550,000 บาท
ขนาด ตัวบ้านขนาด  7.5×4.5
ห้องนอน1 ขนาด 3×3.5
ห้องนอน2 ขนาด 2.5×3
ห้องน้ำขนาด 2×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ห้องนั่งเล่นขนาด 2×3
ระเบียงขนาด 1.5×3.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่19
ชื่อสินค้า N19
ราคา  520,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3 
ห้องน้ำ+ห้องนั่งเล่น+ห้องครัว ขนาด 4×3.5
ระเบียงขนาด 1×3.5
ชานพักขนาด 1.5×1
ศาลาขนาด 2×2
รายละเอียด ฟรี แอร์9000BTU 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 20
ชื่อสินค้า N20
ราคา  767,000 บาท
ขนาด ห้องนอน 1ขนาด 3×3.45
ห้องนอน2ขนาด 3×3
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ห้องครัว+ห้องนั่งเล่น ขนาด 3×4
ระเบียงขนาด  2.5×3.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000BTU 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 21
ชื่อสินค้า N21
ราคา  344,000 บาท
ขนาด ห้องนอน ขนาด 3×3.5
ห้องน้ำ ขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1 5×1.5
ห้องนั่งเล่นขนาด  2×3.5
ระเบียงขนาด 2×1
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btu 1ตัว พร่อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่22
ชื่อสินค้า N22
ราคา  415,000 บาท
ขนาด ห้องนอน ขนาด 3×3 จำนวน 2ห้อง
ห้องน้ำ ขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2ห้อง
ระเบียงขนาด 1.5×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btu 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 23
ชื่อสินค้า N23
ราคา  475,000 บาท
ขนาด ห้องนอน ขนาด 3×3 จำนวน 2ห้อง
ห้องน้ำ ขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2ห้อง
ระเบียงขนาด 2.5×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btu 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 24
ชื่อสินค้า N24
ราคา  435,000 บาท
ขนาด ห้องนอน ขนาด 3×3 จำนวน 2ห้อง
ห้องน้ำ ขนาด 1.5×1.5 จำนวน 2ห้อง
ระเบียงขนาด 1.5×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btu 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่25
ชื่อสินค้า N25
ราคา  574,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.3 จำนวน 2ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×4.3
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 2×2.5
ศาลาขนาด 2×2
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000btuจำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป แบบที่ 26
ชื่อสินค้า N26
ราคา  669,000 บาท
ขนาด แปลนชั้นบน
ห้องนอนขนาด3*4.5จำนวน1ห้อง
ห้องแต่งตัวขนาด1.5*1.5
ห้องน้ำขนาด 1.5*1.5
ระเบียงขนาด0.8*3
แปลนชั้นล่าง
ห้องนั่งเล่นขนาด3*3
ห้องครัว+โถงขนาด4.5*3
ห้องน้ำขนาด1.5*1.5
ซักล้างขนาด 1.5*1.5
โรงรถขนาด3*4.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 12,000btuจำนวน 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่ 27
ชื่อสินค้า N27
ราคา  441,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3×3.5 จำนวน 1ห้อง
ห้องรับแขกขนาด 3×3.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×1.5
ห้องครัวขนาด 1.5×1.5
ระเบียงขนาด 3×4.5
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9000 btu จำนวน 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่28
ชื่อสินค้า N28
ราคา 469,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด 3.5×3จำนวน 1ห้อง
ห้องน้ำขนาด 2×1.5
ห้องอาหาร+ทำงาน2×3
ห้องนั่งเล่นขนาด 3×3.5
ระเบียงขนาด 3×1
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 1ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่29
ชื่อสินค้า N29
ราคา  474,000 บาท
ขนาด ห้องนอน1ขนาด3×3ม.
ห้องนอน2ขนาด2.5×3ม.
ห้องนั่งเล่นขนาด2.5×3ม.
ห้องน้ำขนาด1.5×1.5ม
ระเบียงขนาด1×2.5ม.
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่30
ชื่อสินค้า N30
ราคา 749,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด2.5×3
จำนวน2ห้องห้องนอนขนาด3×3จำนวน1ห้อง
ห้องนั่งเล่นขนาด2.5×5
ห้องน้ำขนาด1.5×1.5จำนวน2ห้อง
ห้องครัวขนาด1.5×2.5
ระเบียงชุดที่ขนาด1.5×2.5
ระเบียงชุดที่2ขนาด1×2
ศาลาขนาด 2×2
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่31
ชื่อสินค้า N31
ราคา 544,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด3×3 จำนวน1ห้อง
ห้องนอนขนาด 2.5×3 จำนวน1ห้อง
ห้องนั่งเล่นขนาด2.5×5.5
ห้องน้ำขนาด1.5×1.5จำนวน2 ห้อง
ห้องครัวขนาด1.5×2.5
ระเบียงขนาด1.5×2.5
ศาลาขนาด2×2
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่32
ชื่อสินค้า N32
ราคา  619,000 บาท
ขนาด ห้องนอน3×3จำนวน1ห้อง
ห้องนอน3×4จำนวน1ห้อง
ห้องครัวขนาด1.5×1.5
ห้องโถงขนาด1.5×3
ห้องน้ำขนาด1.5×1.5
ระเบียงขนาด3×3
ศาลาขนาด3×3
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์ American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่33
ชื่อสินค้า N33
ราคา  610,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด3×3 จำนวน2ห้อง
ห้องน้ำขนาด 1.5×2 จำนวน2ห้อง
ห้องนั่งเล่น+ครัว ขนาด2.5×4
ระเบียงชุดที่1 ขนาด1.5×2.5
ระเบียงชุดที่2ขนาด 1.5×3
รายละเอียด ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่34
ชื่อสินค้า N34
ราคา 565,000 บาท
ขนาด ขนาด 8×7.5
ห้องนอนขนาด 3×3จำนวน 1ห้อง
ห้องนอนขนาด3×3.5จำนวน 1ห้อง
ห้องน้ำขนาด 2×1.5
ห้องนั่งเล่นขนาด 3.5×3.5
ระเบียงขนาด 2×4.5
รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่35
ชื่อสินค้า N35
ราคา 570,000 บาท
ขนาด ห้องนอนขนาด3×3 จำนวน 2 ห้อง
ห้องนั่งเล่นขนาด 3×4
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ระเบียงขนาด 1.5×2

รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่36
ชื่อสินค้า N36
ราคา 590,000 บาท
ขนาดห้องนอนขนาด3×3จำนวน 2ห้อง
ห้องนั่งเล่นขนาด 3×4
ห้องครัวขนาด 2×2.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ระเบียงขนาด 1.5×2

รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

บ้านสำเร็จรูป / บ้านน็อคดาวน์ แบบที่37
ชื่อสินค้า N37
ราคา 620,000 บาท
ขนาดห้องนอน1ขนาด3×4
ห้องนอน2ขนาด3×3
ห้องนั่งเล่นขนาด 3×4
ครัวขนาด 1×1.5
ห้องน้ำขนาด 1.5×2
ระเบียงขนาด 3×3

รายละเอียด  ฟรีแอร์ 9,000 btu จำนวน 2ตัว พร้อมสุขภัณฑ์American Standard ระบบฐานราก และบ่อปฏิกูล

รับสร้างบ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบ้านน็อคดาวน์สไตล์ไทย บ้านน็อคดาวน์สไตล์รีสอร์ท บ้านน็อคดาวน์สำหรับทำเป็นสำนักงาน บ้านเช่า บ้านพักอาศัย เราพร้อมให้บริการ…