Daily Archives: 30/11/2018
บ้านสำเร็จรูป, บ้านน็อคดาวน์

สร้างบ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป ทิศไหน เสริมฮวงจุ้ย

สร้างบ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป ทิศไหน เสริมฮวงจุ้ย เมื่อหน้าบ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป หันทิศเหนือแต่เราทำอาชีพเกี่ยวกับธาตุไฟและดวงชะตา (สนามพลังงานประจุตัวตอนเราเกิด) เป็นธาตุไฟอ่อน หน้าบ้านหันทิศเหนือซึ่งเป็นธาตุน้ำจากทิศทางมาดับไฟแห่งตัวตนและอาชีพของคุณ ทำให้แม้นพยายาม แต่เหมือนกับเปลวไฟถูกลมหนาวปะทะต้องจุดติดใหม่ตั้งต้นใหม่ตลอดเวลา หรือบางท่านกิจการทำที่เดิมเจริญรุ่งเรืองแต่แค่เปลี่ยนที่ใหม่ทิศหน้าบ้านเปลี่ยนถึงกิจการใหญ่โตขึ้นแต่กับล้มเหลวไม่เป็นท่า ดังนั้นหน้าบ้านของที่อยู่อาศัยมีความสำคัญและจะมีค่าพลังงานที่ส่งเสริมท่านแตกต่างกันดังนี้ 1. การเลือกบ้านที่หน้าบ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูปหันไปทางทิศเหนือ พลังงานประจำทิศเหนือคือธาตุน้ำ ธาตุน้ำนั้นเป็นตัวแทนแห่งความร่มเย็น ความลึกซึ้งทางปัญญา และมีพลังแห่งการปรับตัวเข้ากับสิ่งรอบข้างได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นตัวแทนแห่งความบันเทิงเริงรมย์อีกด้วย อาชีพที่เหมาะสมกับการหันทางทิศเหนือได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การขนส่งทางน้ำ ขายน้ำดื่มหรือเครื่องดื่ม การประมง ซักรีด ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว งานที่ติดต่อกับคนต่างชาติ งานโรงเรียนสอนภาษา ทำสถานบันเทิงและธุรกิจที่เปิดในเวลากลางคืนก็จะดีเป็นพิเศษ 2. การเลือกบ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูปที่หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ พลังงานประจำทิศใต้คือธาตุไฟ ซึ่งเป็นตัวแทนค่าพลังงานที่อบอุ่น ร้อนแรง ส่องสว่าง เปี่ยมด้วยพลังงาน เปรียบได้กับพลังแห่งความคิด พลังแห่งปัญญา พลังแห่งการตรวจสอบ การหันหน้าไปทางทิศใต้ทำให้ได้รับพลังงานธาตุไฟได้ดีเพราะประเทศเราส่วนใหญ่ลมซึ่งเป็นตัวพาพลังงาน ก็จะพัดมาจากทางทิศนี้ อาชีพที่เกี่ยวข้องและเจริญรุ่งเรือง ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับไฟต่าง ๆ งานที่ใช้หน้าตาพบปะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทที่เราทำหรือกิจการร้านค้า เช่น ร้านอาหารที่ต้องใช้เตา กิจการเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่าง […] Read More